Historie

“AAR 1915 den 16de mai afholdtes et møde i Valbjerggaden No 5, hvortil var fremmødt en del interesserte kvinder og mænd i den hensigt at konstituere en forening for oprettelsen og drift av et kristelig sjømandshjem i Stavanger”.

Dette er et utdrag fra protokollen fra stiftelsesmøtet til Stavanger Kristelige Sjømandshjemsforening, forløperen til det som i dag er Havly hotell. Havly har en lang og stolt historie, takket være Disponent Jacob B. Natvig. Han var initiativtager til å starte sjømannshjem i Stavanger, og allerede til det nevnte stiftelsesmøtet hadde han eiendommen Valberggata 5 klar til kjøp. Kjøpesummen på kr 25.000 ble enstemmig vedtatt på stiftelsesmøtet, til tross for at foreningen kun hadde startkapital på kr 7.500,-, og at bygget trengte omfattende renovering og ombygging før det kunne brukes som sjømannshjem. Utenforstående negativitet og pessimisme påvirket ikke foreningen, som innen november samme år hadde samlet inn kr 20.000, mye takket være Kvinneforeningen som arrangerte utallige sammenkomster med utlodning til inntekt for foreningen.

Høsten 1916 ble også Valberggata 1 overtatt, «i frimodig tillit til hjemmets framtidige vekst». NATVIG gjorde sin jobb grundig, og foretok markedsundersøkelser før han avgjorde at «det bør være spisesal og leseværelse i første etasje, syv soveværelser i annen, og dessuten kjøkken i første». Arkitekt Helland og byggmester Bjørgen utførte arbeidet, og søndag 25.juni 1916 ble sjømannshjemmet offisielt åpnet.

UTGIFTENE til renoveringen hadde vært store, og selv om det var stor interesse for Sjømannshjemmet, tok det tid før man kunne se betydelige inntekter. Urolighetene i verden på denne tiden, førte til at hjemmet også gav husrom og pleie til de som ikke kunne betale for seg. Bl.a fikk krigsforliste mannskaper mat, husly, pleie, gratis hjemreise eller ny hyre, og i tillegg ble etterhvert Foreningen for Trengende Sjøgutter tilsluttet hjemmet, som gav klær og utstyr til unggutter som hadde fått sin første hyre. «Ingen sjømann banket forgjeves på hjemmets port. Der fikk han hvile, mat og klær hvis han trengte det». 

UTGIFTENE til renoveringen hadde vært store, og selv om det var stor interesse for Sjømannshjemmet, tok det tid før man kunne se betydelige inntekter. Urolighetene i verden på denne tiden, førte til at hjemmet også gav husrom og pleie til de som ikke kunne betale for seg. Bl.a fikk krigsforliste mannskaper mat, husly, pleie, gratis hjemreise eller ny hyre, og i tillegg ble etterhvert Foreningen for Trengende Sjøgutter tilsluttet hjemmet, som gav klær og utstyr til unggutter som hadde fått sin første hyre. «Ingen sjømann banket forgjeves på hjemmets port. Der fikk han hvile, mat og klær hvis han trengte det».Sjømannshjemmet har vært en institusjon i Stavanger, bygget på omsorg, medmenneskelighet og urokkelig tro gjennom motgang og medgang. I 2015 kunne vi feire at det var 100 år siden stiftelsen, og i den forbindelse fikk vi laget en jubileumsbok, i samarbeid med Ole Kallelid, Melvær og Lien, og Wigestrand Forlag.Les den spennende historien!

Jubileumsboken «100 år i Valberggata» får du kjøpt i resepsjonen på Best Western Havly Hotell.


Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated. © 2002-2024 Best Western International, Inc. All rights reserved.
Vi bruker cookies for å gi deg en bedre brukeropplevelse